ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ತರಬೇತಿ

ದಿನಾಂಕ

ಸ್ಥಳ

ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ

ತರಬೇತಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

1

ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ-ನೆಲ-ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

 03.04.2022

ತಾಜಪುರ (ಹೊಸಟ್ಟಿ)

ತಾ:ವಿಜಯಪುರ, ಜಿ:ವಿಜಯಪುರ

120

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ. 

03.04.2022

ರಿಂದ

02.05.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

47

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

"ಹನಿ ಹನಿ ಜಲ, ಕೃಷಿಗೆ ಬಲ"- ಜಲ ಮತ್ತು ನೆಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಸರಣಿ.

06.04.2022

ರಿಂದ

09.04.2022

ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ

800

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಹಾರಂಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೀ.ಬ.ಸ.ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ.

11.04.2022

ರಿಂದ

13.04.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

54

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೀ.ಬ.ಸ.ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ. 

18.04.2022

ರಿಂದ

20.04.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

43

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಭೂ ದಿನಾಚರಣೆ 2022

22.04.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

107 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

"ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಕರ ಆಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ" ಕುರಿತು ಅಭಿಯಂತರರುಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. (ಕಾ.ನೀ.ನಿ.ನಿ.,ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನಾ ವಲಯ, ಗೋರೂರು).

27.04.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

50

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೀ.ಬ.ಸ.ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ.

28.04.2022

ರಿಂದ

30.04.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

40

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾನದಂಡಿಕರಣ.

05.05.2022

ರಿಂದ

06.05.2022 

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

26

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ - 2022

06.05.2022 

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

80

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಮ್, ನವದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

09.05.2022

ರಿಂದ

14.05.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

65

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

 16.05.2022

ರಿಂದ

21.05.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

66

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

 16.05.2022

ರಿಂದ

15.06.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

54

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೀ.ಬ.ಸ.ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ.

24.05.2022

ರಿಂದ

25.05.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

55 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15

ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಹಾರಂಗಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಬರುವ ನೀ.ಬ.ಸ.ಸಂಘಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಂತರುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

07.06.2022

ರಿಂದ

09.06.2022 

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

39

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16

ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭೇಟಿ.

07.06.2022 

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

-

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17

ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಘಟಪ್ರಭಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೀ.ಬ.ಸ.ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

15.06.2022

ರಿಂದ

17.06.2022 

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

48

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18

37 ನೇ ವಾಲ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ - 2022

16.06.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

260

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ.

 22.06.2022

ರಿಂದ

24.06.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

50

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20

ನೀ.ಬ.ಸ.ಸಂಘಗಳು, ಡಿ.ಸಿ ಬೀಲ್ ಹಾಗೂ ಕರ ಆಕರಣೆ ಕುರಿತು ಅಭಿಯಂತತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

29.06.2022

ರಿಂದ

30.06.2022 

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

34

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

04.07.2022

ರಿಂದ

02.08.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

43

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22

ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಘಟಪ್ರಭಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

05.07.2022

ರಿಂದ

06.07.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

39

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ

08.07.2022

ಕಣ್ಣೇರಿ ಮಠ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ

29

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನಾ ವಲಯದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

14.07.2022

ರಿಂದ

15.07.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

64

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25

ನೀರು ಬಳಕೆದಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕುರಿತು ಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಯಂತರುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

19.07.2022

ರಿಂದ

21.07.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

51

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26

ನೀ.ಬ.ಸ.ಸಂಘಗಳ ಪುನಃಶ್ಚೇತನದ ಕುರಿತು ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

21.07.2022

ನವಲಗುಂದ

30

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27

ಮಲಪ್ರಭಾ -ಘಟಪ್ರಭಾ ಮಹಾಮಂಡಳಗಳ ಪುನಃಶ್ಚೇತನದ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

04.08.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

128

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28

ಸವಳು-ಜವಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ, ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

16.08.2022

ಬೀಳಗಿ, ಬಿಜಾಪುರ

248

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29

ಸವಳು-ಜವಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ, ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

17.08.2022

ಜಮಖಂಡಿ, ಮೂಧೋಳ, ಅಥಣಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ

264

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30

ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆಯ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

24.08.2022

ನಂದಿಕೇಶ್ವರ, ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ

123

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31

ಘಟಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆಯ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

16.09.2022

ಶಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ

71

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

32

ಕೃಷಿ ಮೇಳ - 2022

17.09.2022

ರಿಂದ

20.09.2022

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ

-

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

33

ಮಹಾಮಂಡಳ ಹಾಗೂ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

22.09.2022

ಮಂಡ್ಯ

60

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

34

ಮಹಾಮಂಡಳ ಹಾಗೂ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

22.09.2022

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ

23

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

35

ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ

29.09.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

81

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

36

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

02.09.2022

ರಿಂದ

01.10.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

82

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

37

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಕುರಿತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

11.10.2022

ರಿಂದ

15.10.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

50

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

38

ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಲಪ್ರಭಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

11.10.2022

ರಿಂದ

12.10.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

42

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

39

ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ( ಭೀಮಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ).

13.10.2022

ತಾಲೂಕ ಸಭಾಭವವನ, ಅಫಜಲಪೂರ

90

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

40

ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ (ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರಾ ಯೋಜನೆ, ಐ.ಪಿ.ಝಡ್.ಕಾಡಾ ಕಲಬುರಗಿ).

13.10.2022

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ

200

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

41

ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ (ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರಾ ಯೋಜನೆ, ಐ.ಪಿ.ಝಡ್.ಕಾಡಾ ಕಲಬುರಗಿ).

14.10.2022

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ

250

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

42

ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಘಟಪ್ರಭಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

17.10.2022

ರಿಂದ

18.10.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

56

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

43

ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಲಪ್ರಭಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

17.10.2022

ರಿಂದ

18.10.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

34

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

44

"ಹನಿ ಹನಿ ಜಲ, ಕೃಷಿಗೆ ಬಲ"- ಜಲ ಮತ್ತು ನೆಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಸರಣಿ.

18.10.2022

ರಿಂದ

21.10.2022

ಸಿಂಗಟಾಲೂರು

34

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

45

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೀ.ಬ.ಸ.ಸಂಘಗಳ ರಚೆನೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕುರಿತು ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿಂಧನೂರು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.

19.10.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

15

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

46

ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಘಟಪ್ರಭಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

20.10.2022

ರಿಂದ

21.10.2022

ವಾಲ್ಮಿ, ಧಾರವಾಡ

49

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-11-2022 05:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಲ ಮತ್ತು ನೆಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ವಾಲ್ಮಿ) ಧಾರವಾಡ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080