ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ತಿಂಗಳು

ಸಂಪುಟ

ಸಂಚಿಕೆ

ಭಾಷೆ

ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ - ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2018

 ಸಂಪುಟ - 1

ಸಂಚಿಕೆ - 1

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

649 ಕೆ.ಬಿ 

ಕ್ಲೀಕ್‌ ಮಾಡಿ

2

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಜನೇವರಿ - ಮಾ‍‍ರ್ಚ 2019

ಸಂಪುಟ - 1

ಸಂಚಿಕೆ - 2

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

865 ಕೆ.ಬಿ 

ಕ್ಲೀಕ್‌ ಮಾಡಿ 

3

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಏಪ್ರೀಲ್ - ಜೂನ್‌ 2019

ಸಂಪುಟ - 1

ಸಂಚಿಕೆ - 3

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

649 ಕೆ.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್‌ ಮಾಡಿ

4

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಜೂಲೈ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019

ಸಂಪುಟ - 1

ಸಂಚಿಕೆ - 4

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

709 ಕೆ.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್‌ ಮಾಡಿ

5

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ - ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2019

ಸಂಪುಟ - 2

ಸಂಚಿಕೆ - 1

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

691 ಕೆ.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್‌ ಮಾಡಿ

6

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಜನೇವರಿ - ಮಾ‍‍ರ್ಚ 2020

ಸಂಪುಟ - 2

ಸಂಚಿಕೆ - 2

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

61.3 ಎಮ್.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ

7

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಏಪ್ರೀಲ್ - ಜೂನ್‌ 2020

ಸಂಪುಟ - 2

ಸಂಚಿಕೆ - 3

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

516 ಕೆ.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್‌ ಮಾಡಿ

8

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಜೂಲೈ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020

ಸಂಪುಟ - 2

ಸಂಚಿಕೆ - 4

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

699 ಕೆ.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್‌ ಮಾಡಿ

9

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ - ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2020

ಸಂಪುಟ - 3 

ಸಂಚಿಕೆ - 1

ಕನ್ನಡ 

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

777 ಕೆ.ಬಿ 

ಕ್ಲೀಕ್‌ ಮಾಡಿ 

10

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಜನೇವರಿ - ಮಾ‍‍ರ್ಚ 2021

ಸಂಪುಟ - 3

ಸಂಚಿಕೆ - 2

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

1.8 ಎಮ್.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ

11

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಏಪ್ರೀಲ್ - ಜೂನ್‌ 2021

ಸಂಪುಟ - 3

ಸಂಚಿಕೆ - 3

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

19 ಎಮ್.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ

12

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಜೂಲೈ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2021

ಸಂಪುಟ - 3

ಸಂಚಿಕೆ - 4

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

25.9 ಎಮ್.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ

13

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ - ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2021

ಸಂಪುಟ - 4

ಸಂಚಿಕೆ - 1

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

804 ಕೆ.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ

14

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಜನೇವರಿ - ಮಾ‍‍ರ್ಚ 2022

ಸಂಪುಟ - 4

ಸಂಚಿಕೆ - 2

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

728 ಕೆ.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ

15

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಏಪ್ರೀಲ್ - ಜೂನ್‌ 2022

ಸಂಪುಟ - 4

ಸಂಚಿಕೆ - 3

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

836 ಕೆ.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ

16

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಜೂಲೈ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2022

ಸಂಪುಟ - 4

ಸಂಚಿಕೆ - 4

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

584 ಕೆ.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ

17

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ - ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2022

ಸಂಪುಟ - 5

ಸಂಚಿಕೆ - 1

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

4.96 ಎಮ್.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ

18

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಜನೇವರಿ - ಮಾ‍‍ರ್ಚ 2023

ಸಂಪುಟ - 5

ಸಂಚಿಕೆ - 2

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

5.11 ಎಮ್.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ

19

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಏಪ್ರೀಲ್ - ಜೂನ್‌ 2023

ಸಂಪುಟ - 5

ಸಂಚಿಕೆ - 3

ಕನ್ನಡ

ವಾಲ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ

6.13 ಎಮ್.ಬಿ

ಕ್ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-10-2023 03:43 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಲ ಮತ್ತು ನೆಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ವಾಲ್ಮಿ) ಧಾರವಾಡ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080